Actievoorwaarden

Deelnemen

 • Bezorgers van All-Inn Verspreidingen maken in 2024 automatisch kans om een prijs te winnen
 • Voorwaarden om te winnen:
  • Drie maanden aaneengesloten klachtenvrij bezorgen
  • Voorwaarden om extra kans te maken:
   • Aanmelden voor een extra krantenwijk
   • Iemand anders aandragen voor een krantenwijk óf een vervanger regelt voor tijdens je vakantie
 • Al eerder een prijs gewonnen, dan kan je aan deze actie niet meedoen
 • Ben je minderjarig? Dan is toestemming van je ouders nodig om mee te doen
 • Deelname is kosteloos
 • All-Inn Verspreidingen is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten

Promotie

 • Door deel te nemen ga je akkoord mee te werken aan eventuele promotionele activiteiten waaronder de uitreiking van de prijs
 • Beeldmateriaal kan rechtenvrij door All-Inn Verspreidingen worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden

Winnen

 • De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting
 • De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht
 • All-Inn Verspreidingen is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude
 • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld
 • Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag